งานแถลงข่าว เปิดตัว Zolito Fresh Coffee Cup 10 พ.ย.2551 Intercontinental Hotek Bangkok

งานแถลงข่าว เปิดตัว Zolito Fresh Coffee Cup 10 พ.ย.2551 Intercontinental Hotek Bangkok

งานแถลงข่าว เปิดตัว Zolito Fresh Coffee Cup 10 พ.ย.2551 Intercontinental Hotek Bangkok