เงื่อนไขการให้บริการภายในระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี

เงื่อนไขการให้บริการภายในระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี

บริษัท คอฟฟี่ บีนเนอรี่ จำกัด รับประกันเครื่องชงกาแฟและเครื่องบดกาแฟที่ซื้อจากทางบริษัทฯ เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อเครื่อง  เรามีบริการพิเศษ โดยกำหนดให้มีการเข้าบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

สำหรับลูกค้าในเขต กรุงเทพฯและปริมณฑล

กำหนดให้มีการเข้าบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดยทีมช่างผู้ชำนาญการจากทางบริษัทฯ ( 3 ครั้ง / 1 ปี )

สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด

กำหนดให้มีการเข้าบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดยทีมช่างผู้ชำนาญการจากทางบริษัทฯ ( 2 ครั้ง / 1 ปี )

 

โดยมีรายละเอียดการเข้าบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ดังนี้

ตรวจเช็คอะไหล่ อุปกรณ์และระบบการทำงานของ เครื่องชงกาแฟทั้งหมด 33 รายการ และ เครื่องบดกาแฟ 8 รายการ (สำหรับเครื่องกลุ่มคอมเมอร์เชี่ยลเท่านั้น) โดยใช้เวลาในการตรวจเช็คประมาณ 60-90 นาที  ต่อการเข้าตรวจเช็คบำรุงรักษา 1 ครั้ง

 

** เรามีบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหลังจากหมดประกัน 1 ปีแรก กรุณาติดต่อที่ศูนย์บริการ บริษัท คอฟฟี่ บีนเนอรี่ จำกัด 02-398-3825-6  โทรสาร 02-398-3827**

 

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกัน กรุณาติดต่อที่ศูนย์บริการ บริษัท คอฟฟี่ บีนเนอรี่ จำกัด

เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

เบอร์โทร : 02-398-3825-6 , โทรสาร : 02-398-3827

 

บริษัท คอฟฟี่ บีนเนอรี่ จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับประกันในความเสียหายอันเกิดจาก

  1. อะไหล่ชำรุดอันเกิดจากสภาพแตก  หัก จากการใช้งานของผู้ใช้
  2. ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาด หรือขัดข้องจากระบบการจ่ายสาธารณูปโภคของลูกค้า เช่น ไฟฟ้าดับน้ำประปาไม่ไหล ฯลฯ
  3. ความเสียหายของเครื่องอันเกิดจากการใช้งานผิดวิธี
  4. ความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมหรือการเปลี่ยนอะไหล่จากบุคคลภายนอกที่มิใช่พนักงานของบริษัทฯ
  5. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ และการก่อเหตุจลาจลและความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก สัตว์แมลงรบกวน เช่น มด  หนู  แมลงสาบ

หมายเหตุ

  1. ทางบริษัทฯจะไม่รับประกันอะไหล่สิ้นเปลืองและอะไหล่ที่มีอายุใช้งาน เช่น O-ring Gasket
  2. ในกรณีที่เรียกซ่อมฉุกเฉินโดยไม่มีเหตุอันควร บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ประปาไม่ไหล ไฟดับ หรือ ลืมเสียบปลั๊ก เป็นต้น
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรเครื่องสำรองระหว่างซ่อมทุกกรณีให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
  4. เงื่อนไขการบริการดังกล่าวข้างต้นนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า