ปริมาณคาเฟอีน (Caffeine) ในเครื่องดื่ม

ปริมาณคาเฟอีน (Caffeine) ในเครื่องดื่ม

ปริมาณคาเฟอีนต่อเครื่องดื่ม 1 ถ้วยที่ 150 ml.

จากกรณีการศึกษาวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างที่บริโภคสารคาเฟอีนเป็นประจำทุกวันใน ปริมาณ 250 mg. ถึง 600 mg.
พบว่าจำนวนสารคาเฟอีนดังกล่าวที่ได้รับเข้าไปไม่เป็นผลร้ายต่อคนธรรมดาทั่ว ไป (Information from Coffee Science Information Center)