ร่วมงานกับเรา

Senior Graphic Designer/ Graphic Designer

รายละเอียดงาน

- ออกแบบและสร้างสรรค์ Banner ในเว็บไซต์ และตามสื่อโซเชียลต่างๆ

- ออกแบบหน้าเว็บไซต์และสื่อกิจกรรมต่างๆ

- มีความรู้และทักษะของการกำหนดจุดขายของสื่อออนไลน์

คุณสมบัติ

- สัญชาติไทย, เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 23 – 35 ปี

- จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในด้าน Graphic Design อย่างน้อย 1 ปี

- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop & AI ได้เป็นอย่างดี

- มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น คิดบวก และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี - ถ้าสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัคร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

หน้าที่

 - เทส

 - เทส