การเปลี่ยน/คืนสินค้า

การเปลี่ยน/คืนสินค้า

บริษัทฯไม่มีนโยบายการเปลี่ยนสินค้า คืนสินค้า หรือคืนเงินให้แก่ลูกค้าที่ได้ซื้อสินค้าไปแล้ว ลูกค้าควรระมัดระวัง และตรวจสอบก่อนทำการซื้อสินค้า

ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง   บริษัทฯ ยินดีจะทำการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่สินค้าได้ถูกส่งกลับมาที่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนั้นในกรณีที่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นให้ลูกค้ารีบแจ้งทางบริษัทฯทันทีที่ 02-398-3825-6 หรือส่งอีเมล์มาที่ onlineorder@zolito.com ภายใน 48 ชั่วโมง ในวันและเวลาทำการ นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า