วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

1.ชำระผ่าน บัตรเครดิต        

 

2.โอนเงินผ่านธนาคาร

       

ธนาคารกรุงเทพ

   

ธนาคารกสิกรไทย

   

ธนาคารไทยพาณิชย์

   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

   

ธนาคารยูโอบี