คอร์สอบรม

โซลิโต้คอฟฟี่เวิร์คช็อป อบรมชงกาแฟ สำหรับคอกาแฟและท่านที่สนใจการเปิดร้านกาแฟ
 เริ่มจากทฤษฏีที่ให้คุณรู้จักกาแฟตั้งแต่ต้นกาแฟ การคั่ว การบด สู่ถ้วย โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริง
 ทุกท่านจะได้ลงมือทำตั้งแต่พื้นฐานการทำเอสเปรสโซที่ถูกต้องที่มีผลโดยตรงกับคุณภาพเครื่องดื่ม
 และเทคนิคการสตีมฟองนม รวมถึงเมนู ร้อน เย็น ปั่น อาทิ คาปูชิโน่ ไอซ์ลาเต้ ไอซ์มอคค่า ฯลฯ  

ภาคทฤษฏีศึกษาเกี่ยวกับ

1. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกาแฟ

 • แหล่งเพาะปลูกกาแฟ

2. สายพันธุ์ในธุรกิจกาแฟ

 • ARABICA
 • ROBUSTA

3. กระบวนการผลิต

 • Dry Processing - Wet Processing

4. กระบวนการคั่วเมล็ดกาแฟ

5. กระบวนการบดเมล็ดกาแฟ

6. เครื่องชงกาแฟชนิดต่างๆ

7. วิธีการชงและส่วนผสมของ Espresso Base Beverages

ภาคปฎิบัติศึกษาเกี่ยวกับ

การทำเครื่องดื่มร้อน

 • Espresso
 • Espresso Macchiato
 • Espresso Conpanna
 • Latte
 • Cappuccino
 • Americano
 • Mocha

 การทำเครื่องดื่มเย็น

 • Iced Latte
 • Iced Mocha
 • Iced Americano

การทำเครื่องดื่มปั่น

 • กาแฟปั่น
 • มอคคาปั่น
 • ช็อคโกแลตปั่น
 • etc.

   

สำหรับบุคคลทั่วไป ค่าอบรม 2,950 บาท (สำหรับ 1 ท่าน)
สำหรับบุคคลทั่วไป ค่าอบรม 2,350 บาท (สำหรับ 6 ท่าน)
อบรม 1 วัน / เวลา 09:30-16:00 น
ช่วงเช้า เรียนรู้ภาคทฤษฎี
ช่วงบ่าย เน้นลงมือปฏิบัติจริง

ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Zolito Showroom

567,569 ซอยสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ 02-398-3825-6 โทรสาร 02-398-3827