องค์ประกอบหลักของกาแฟ

  • Aroma : Fragrance กลิ่นหรือความรู้สึกแรกที่สัมผัสกาแฟ
  • Body : feel or “weight” of coffee in the mouth ความรู้สึกเต็มอิ่มหรือน้ำหนักที่ทิ้งไว้ในปาก
  • Acidity : sparkle, brightness ความซาบซ่าน กระชุ่มกระชวยที่ได้รับจากกาแฟ
  • Flavor : subtle test that explodes in the mouth รสชาติโดยรวมที่รู้สึกได้ในป

 

ปริมาณคาเฟอีน (Caffeine) ในเครื่องดื่ม

  • ปริมาณคาเฟอีนต่อเครื่องดื่ม 1 ถ้วยที่ 150 ml.
  • กาแฟดำจะมีปริมาณคาเฟอีน 60-180 mg.
  • กาแฟสำเร็จรูปจะมีปริมาณคาเฟอีน 30-120 mg.
  • ชาดำจะมีปริมาณคาเฟอีน 20-90 mg.
  • ชาสำเร็จรูปจะมีปริมาณคาเฟอีน 25-50 mg.
  • Soft Drink จะมีปริมาณคาเฟอีน 180 ml 15-30 mg.
จากกรณีการศึกษาวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างที่บริโภคสารคาเฟอีนเป็นประจำทุกวันใน ปริมาณ 250 mg. ถึง 600 mg. พบว่าจำนวนสารคาเฟอีนดังกล่าวที่ได้รับเข้าไปไม่เป็นผลร้ายต่อคนธรรมดาทั่ว ไป (Information from Coffee Science Information Center)