Zolito Organico ( 100% Certified Organic Arabica )
THB 295.00  
Certified Organic 100% Arabica Coffee คั่วในระดับกลาง ให้กลิ่นหอมอบอวลของกาแฟและรสชาติที่อ่อนนุ่ม
มีสินค้า
SKU
CFBE001105170000006
หมวดหมู่สินค้า
Zolito Coffee Ground 250 Grams
แท็ก

Zolito Organico : Certified Organic 100% Arabica Coffee : Medium Roast

ผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์อาราบิก้า 100% จากจังหวัดเชียงรายได้รับการรับรองคุณภาพจากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำหนดเกณฑ์มาตราฐานในการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์และเป็นที่ยอมรับกันมากในกลุ่มประเทศแถบยุโรป 

คั่วในระดับกลาง ให้กลิ่นหอมอบอวลของกาแฟและรสชาติที่อ่อนนุ่ม

-
You may also like